Risico sociale uitsluiting kinderen

Op dit moment leven er steeds meer gezinnen met een laag inkomen. Dit zorgt voor een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.

Voor kinderen in deze gezinnen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. Dit komt omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Als ‘meedoen’ onmogelijk wordt door financiële redenen, krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien.

In de gemeente Putten is Leergeld Randmeren daarom actief om alle kinderen gelijke kansen te geven om mee te doen aan de samenleving. Kijk voor meer informatie op de website www.leergeldrandmeren.nl.