Tarief 2020 eigen bijdrage Wmo

Ontvangt u hulp of ondersteuning van de gemeente Putten? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een hulpmiddel? Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de meeste gevallen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand

U betaalt vanaf januari 2020 maximaal € 19,00 eigen bijdrage per maand. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt na 14 januari 2020 een brief van het CAK. Daarin staat wat u precies moet betalen. Het is voor huishoudelijke hulp en begeleiding mogelijk om de eigen bijdrage tijdelijk te stoppen. Bijvoorbeeld vanwege een vakantie of opname in het ziekenhuis van meer dan één kalendermaand. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage en betalingen? Neem dan contact op met het CAK via telefoonnummer 0800 1925.