Denk mee over het verkeer in Putten op dinsdag 5 oktober 2021

De gemeente Putten streeft naar een prettige omgeving om in te wonen, te werken en te leven. Verkeer en vervoer zijn hierbij belangrijk. Wij werken aan een nieuw verkeers- en vervoersplan, kortweg het GVVP. Inmiddels zijn wij zo ver dat wij een concept klaar hebben. Graag gaan wij het gesprek over het concept GVVP met u aan.

Inloopbijeenkomst dinsdag 5 oktober

Wij organiseren op dinsdag 5 oktober een inloopbijeenkomst. Hier geven wij u informatie over de totstandkoming en de inhoud van het verkeers- en vervoersplan. U kunt hierover in gesprek gaan met wethouder Roelof Koekkoek, de beleidsmedewerker Verkeerszaken en andere specialisten.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er 3 tijdsblokken:

 • 17.00 tot 18.00 uur;
 • 18.15 tot 19.15 uur;
 • 19.30 tot 20.30 uur.

Aanmelden inloopbijeenkomst

Meld u vóór maandag 4 oktober aan voor de inloopbijeenkomst. Stuur hiervoor een e-mail aan naar Joris Finke. Geeft u in uw e-mail het volgende aan:

 • Dat u zich wil aanmelden voor de inloopbijeenkomst van het GVVP;
 • Uw voor- en achternaam;
 • Gewenste tijdblok.

U krijgt een bericht van Joris Finke wanneer u bent ingedeeld. Wij doen uiteraard ons best om u in te delen in het tijdsblok van uw voorkeur.

Meld u aan

Gemeente Putten
De heer J. Finke
jfinke@putten.nl

Wat staat er in een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan?

 • In het GVVP komen onder meer de volgende zaken naar voren:
 • Het huidige beleid. En plannen op het gebied van verkeer, economie, ruimtelijke ordening, milieu en plannen van andere wegbeheerders en overheden;
 • Onderzoek van de huidige situatie in het verkeer en problemen;
 • Een verkeersvisie. Hierin staat waar we de volgende jaren naartoe willen op verkeersgebied. En wat daarvoor nodig is;
 • Een overzicht van uit te voeren projecten om de verkeersvisie te maken.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Wij zullen de inloopbijeenkomst gebruiken om u te informeren en uw opmerkingen over het concept GVVP te verzamelen. Deze nemen wij mee om te komen tot een ontwerp GVVP. Op dit ontwerp kunt u daarna een uw reactie op ons besluit geven. Wij houden u op de hoogte via de gemeentelijke informatiepagina in de Puttenaer. Ook ziet u wanneer u een reactie op ons besluit kan geven.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2021-2030 (concept)

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2021-2030 (concept)