Digitale informatiebijeenkomst over recreatiezonering 23 november

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

Natuur beschermen en beleven

De Provincie Gelderland heeft een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie: beschermen én beleven. Terreineigenaren, gemeenten, bewoners, gebruikersorganisaties en ondernemers speelden daarin een belangrijke rol. Het plan, de samenvatting en een korte video staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

Digitale informatiebijeenkomst

Op dinsdag 23 november organiseert de provincie een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers en gebruikersgroepen over het Recreatiezoneringsplan. Tijdens de bijeenkomst geeft de Provincie Gelderland informatie en worden vragen beantwoord die u in de chat kunt stellen. Aanmelden is niet nodig.

Doe mee

Provincie Gelderland
Dinsdag 23 november van 19.30 tot 21.00 uur
www.vimeo.com/event/1350918