Een tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem. Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid is één van de actiepunten van het college van burgemeester en wethouders van Putten. Eenzaamheid is een gevoel dat niet alleen bij ouderen speelt, maar ook bij jongeren, alleenstaanden en alleenstaande ouders.

Gemeente Putten doet mee aan een tegen eenzaamheid

De gemeente Putten is aangesloten bij het landelijk actieprogramma Een tegen eenzaamheid. Een krachtige actie die landelijk en plaatselijk het verschil maakt om eenzaamheid te verminderen. Het doel van dit actieprogramma is om een brede beweging op gang te brengen. Een tegen eenzaamheid is een beweging die:

  • maatschappelijke aandacht vraagt voor eenzaamheid;
  • eenzaamheid bespreekbaar maakt;
  • zich inzet voor verandering, zodat wij in de samenleving meer naar elkaar omkijken;
  • zorgt dat er meer bewustzijn komt. Een klein gebaar kan het verschil maken.

Waar kan ik terecht als ik behoefte heb aan ontmoeting?

Eenzaamheid is een ingewikkeld en groot probleem dat vraagt om een brede aanpak. Als gemeente lossen wij eenzaamheid niet alleen op. Het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid vormt een rode draad in de dienstverlening bij onze maatschappelijke organisaties. Zo biedt Welzijn Putten verschillende hulpmiddelen en activiteiten aan voor inwoners die zich eenzaam voelen.  

Ontmoetingsactiviteiten Wegwijs in Welzijn

Wegwijs in Welzijn is een dienst van Welzijn Putten. Bent u op zoek naar nieuwe sociale contacten? Of bent u bang om in een isolement te raken? Aarzel niet en neem contact op met Wegwijs in Welzijn. Samen met een medewerker bekijkt u welke activiteiten u kunt doen om uw doel te bereiken. De medewerkers van Welzijn Putten zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor u zijn. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor volwassenen. En niet alleen binnen Welzijn Putten maar ook daarbuiten.  

Interesse? neem contact op

Welzijn Putten
(0341) 357 078
www.welzijnputten.nl/informatie-volwassenen

Netwerkcoaching

Alle mensen kunnen de steun van bekenden en vrienden goed gebruiken. Gezelschap, praktische hulp en emotionele steun van de mensen om u heen is erg belangrijk. Maar door verschillende oorzaken kan iemands vriendenkring inkrimpen. Bijvoorbeeld door mantelzorg, ouderdom, verlies, ziekte of handicap. Het is dan zaak om daar iets aan te doen. Maar wat?

Voor mensen die het lastig vinden om nieuwe vrienden en kennissen te vinden, zijn er in Putten netwerkcoaches. Een netwerkcoach helpt om iemands sociale netwerk groter te maken. Met hulp van de coach doorloopt de inwoner een traject, met als doel uitbreiding van zijn of haar sociale kring.

Wilt u graag nieuwe sociale contacten opdoen? Of kent u iemand die dit graag wil, maar het lastig vindt om deze stap zelf te zetten? De netwerkcoaches van Welzijn Putten willen hier graag bij helpen.

Contact met de netwerkcoaches

Welzijn Putten
Tanja van Driel
(0341) 357 078
tvdriel@welzijnputten.nl

Welzijn Putten
Simone van Ee
(0341) 357 078
sbvee@welzijnputten.nl

Ontmoeting door samen koken en eten

Welke activiteiten zijn bij uitstek geschikt voor ontmoeting met (nieuwe) mensen? Samen eten en koken! Zorglandgoed Groot Spriel heeft daarom met ondersteuning van Stimenz en Welzijn Putten een eetgroep gestart. Bent u tussen de 40 en 65 jaar oud? U kunt hier bij zijn. Elke 2 weken (in oneven weken) op de woensdagen van 17.30 tot 20.00 uur. Wilt u meedoen? Meld u aan bij Tanja van Driel of Simone van Ee van Welzijn Putten.

Meer informatie en aanmelden 

Welzijn Putten
Tanja van Driel
(0341) 357 078
tvdriel@welzijnputten.nl

Welzijn Putten
Simone van Ee
(0341) 357 078
sbvee@welzijnputten.nl

Hoe kan ik helpen?

Wat voor de één een kleine moeite is, kan voor een ander ontzettend veel betekenen. Een klein gebaar kan het verschil maken. Vindt u ontmoeting en verbondenheid ook belangrijke thema’s? En wilt u graag uw steentje bijdragen in het omzien naar anderen? Dat kan door u aan te sluiten bij het Netwerk Burenhulp, het doen van vrijwilligerswerk of het bedenken van een inwonersinitiatief.

Netwerk Burenhulp Putten

In 2020 heeft Welzijn Putten het Netwerk Burenhulp opgezet. Een burenhulp is iemand die wat wil betekenen voor de mensen in zijn of haar buurt. Bijvoorbeeld een keer een boodschapje doen voor iemand uit de straat. Of een keer rijden naar het ziekenhuis als iemand zelf geen vervoer heeft. Doet u regelmatig iets voor uw buren of zou u graag meer doen? Sluit u aan bij het netwerk. Aanmelden kan bij Gijsbert-Willem Evers van Welzijn Putten.

Meer informatie en aanmelden

Welzijn Putten
Gijsbert-Willem Evers
06 868 01 480
gwevers@welzijnputten.nl
www.welzijnputten.nl/netwerk-burenhulp-putten

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligerswerk is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Door vrijwilligerswerk betekent u iets voor een ander. Daarnaast werkt u met andere mensen samen. Zoekt u vrijwilligerswerk? Of bent u benieuwd wat voor soort vrijwilligerstaken er in Putten zijn? In de vrijwilligersvacaturebank van Welzijn Putten vindt u het aanbod.

Misschien weet u niet wat voor soort vrijwilligerswerk goed bij u past. Geen nood. De medewerkers van Welzijn Putten geven u graag advies. Maak een afspraak om te ontdekken welk vrijwilligerswerk goed bij u past.

Informatie en afspraak maken

Welzijn Putten
(0341) 357 078
info@welzijnputten.nl  
www.welzijnputten.nl/vrijwilligerswerk-bij-welzijn-putten

Ondersteuning van uw idee door bedrijven

Heeft u als inwoner een idee of initiatief om eenzaamheid te verminderen? Harstikke fijn! U kunt help krijgen bij het betrekken van geschikte partners. Dit kunnen maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties zijn. Er zijn ook bedrijven die ‘maatschappelijk bewust ondernemen’ hoog in het vaandel hebben en hierin een rol willen spelen. Verder is er elk jaar de Beursvloer Putten. Hier wordt vraag en aanbod tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven met gesloten beurzen uitgewisseld.

Meer informatie

Beursvloer Putten
Arjan de Graaf
(0341) 359 736
adegraaf@putten.nl
www.beursvloerputten.nl

Maak uw inwonersinitiatief bekend

De gemeente Putten staat bekend als een sociaal en betrokken dorp waar men naar elkaar omkijkt. Als gemeente weten wij dat veel inwoners anderen helpen en zelf initiatieven opzetten. Mooie voorbeelden hiervan zijn het organiseren van eettafels, wandelclubjes, fietstochten en het uitdelen van maaltijden aan inwoners die het goed kunnen gebruiken.

Heeft u een initiatief waar ontmoeting voorop staat?

En wilt u dit initiatief breder onder de aandacht brengen? De gemeente Putten hoort dit graag. Maak uw idee of initiatief om eenzaamheid tegen te gaan bekend bij Erwin Schipper van de gemeente Putten.

Meld uw initiatief

Gemeente Putten
Erwin Schipper
(0341) 359 618
eschipper@putten.nl

Gemeentepagina -Een tegen eenzaamheid