Even voorstellen: Saddy de Koning, voorzitter inclusiepanel

De gemeente Putten staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee! Belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Inclusiepanel Putten. Dit panel staat de gemeente gevraagd en ongevraagd bij met adviezen. Het panel bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners van onze gemeenten. De komende maanden stellen de leden van het panel zich voor en vertellen ze over hun ervaringen.

Wie is Saddy de Koning?

Mijn naam is Saddy de Koning (73), ik woon in Putten en heb lang mijn brood verdiend in de recreatiesector. Daarvoor was ik pluimveehouder.

Waarom zit u in het Inclusiepanel?

Mijn echtgenote brak op jonge leeftijd haar been en was toen tijdelijk aangewezen op een rolstoel. En op dat moment zie je met eigen ogen hoe lastig dat is. Dat heeft mij de ogen wel geopend. Wij waren toen bezig met het opzetten van ons recreatiebedrijf. De situatie van mijn vrouw was aanleiding om de camping meteen aan te passen. Dus geen drempels, extra ruimte bij het sanitair en meer van dat soort zaken. De situatie rond mijn echtgenote was voor mij een wake up call.

Streven van ons panel is dat iedereen mee kan doen.

Vindt u dat Putten al inclusief is?

Nee, er is nog volop werk aan de winkel. Zo ervaar ik ook zelf. Ik ben inmiddels ook slecht ter been. Ik rij zelf niet en mijn vrouw tracht altijd zo dicht mogelijk bij mijn plaats van bestemming te komen. Onlangs moest ik op een woensdag naar het gemeentehuis. Door de markt kon zij niet dichtbij het gemeentehuis parkeren en moest ik mij met mijn rollator een weg banen. Dat was erg lastig.

Is dat op te lossen?

Dat lijkt mij niet heel ingewikkeld. Je zou op woensdag gewoon een strook vrij moeten houden zodat mensen die slecht ter been zijn toch bij de voordeur van het gemeentehuis afgezet kunnen worden. 

En daarover trekt u aan de bel?

Zeker. Dit en vele andere voorvallen bespreken wij in de maandelijkse vergaderingen van ons panel. Hierbij werken voorbeelden uit de praktijk het beste. En ik roep de inwoners dan ook op om zich met eigen ervaringen bij ons te melden. Dan gaan wij er mee aan de slag.

Aan wat voor een ervaringen moeten wij dan denken?

Inclusie is natuurlijk een ruim begrip. Streven van ons panel is dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat wij niet alleen opkomen voor de belangen van mensen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen . Maar zoals aangegeven, kom met voorbeelden. Dat werkt het beste.

Reageren?

contact@inclusiepanelputten.nl