Februari 2019

 • Registratie levenloos geboren kind

  01 maart 2019

  Ouders die dat wensen kunnen vanaf 4 februari 2019 hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook eerder geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.

 • Informatieavond nieuw Meerjarenplan Sociaal Domein

  05 februari 2019

  Woensdagavond 13 februari 2019 in De Aker.

 • Bloemen voor Adel Quitaini uit Putten

  11 februari 2019

  De Puttense statushouder Adel Quitani wist onlangs zijn hbo-opleiding bij Windesheim Zwolle in 1 jaar met succes af te ronden. Reden voor wethouder Gerbert Priem om de uit Syrië afkomstige Adel een bos bloemen aan te bieden namens het college van B en W. “Adel heeft echt een topprestatie geleverd”, zo geeft Priem aan. “Hij is heel snel ingeburgerd en beheerst onze taal al geweldig. Dat heeft hem goed geholpen bij zijn studie”.

 • Onderzoek naar behoefte Tiny Houses in Putten

  11 februari 2019

  Bij de gemeenteraad is een burgerinitiatief Tiny Houses ingediend. Hiermee werd bedoeld de bouw van goedkope kleine woningen die zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen. De raadscommissie heeft aangegeven dat zij onder een Tiny House ook een kleine woning verstaat, maar dan vanuit het ideële oogpunt om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. Hierbij hoort onder andere een zelfvoorzienende woning.

 • Een toegankelijke samenleving voor iedereen

  18 februari 2019

  Putten toegankelijk maken voor iedereen. Daar zetten de gemeente Putten, Welzijn Putten en de Participatieraad Putten zich voor in. Zij willen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te doen in de samenleving. Daarover wil de gemeente in gesprek met ervaringsdeskundige inwoners.

 • Wie maakt een kunstwerk voor een nieuw Puttens (edel)hert op het Fontanusplein?

  18 februari 2019

  De gemeente Putten roept kunstenaars in Putten en omgeving op om een kunstwerk te ontwerpen voor een nieuw Puttens (edel)hert. Het winnende ontwerp krijgt na de herinrichting van het Fontanusplein een belangrijke plaats op het plein.

 • Aanpak ‘high impact crimes’ werpt vruchten af

  19 februari 2019

  Met een afname van 239 misdrijven in 2018 vergeleken met 2017 laten de criminaliteitscijfers van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk samen een positieve lijn zien in 2018. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het politieteam West-Veluwe kortgeleden presenteerde.

 • Rimpeler fase 2 van start

  25 februari 2019

  Deze week gaat fase 2 van de wijk Rimpeler van start.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  21 februari 2019

  Stel: u vindt een voorwerp op straat. Of u raakt zelf iets kwijt. Bijvoorbeeld uw ring of portemonnee. Waar kunt u het gevonden voorwerpen afgeven? En waar kunt u navragen of uw voorwerp gevonden is? In beide gevallen is het antwoord: bij de gemeente. U kunt ook kijken op www.verlorenofgevonden.nl.

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2019

  04 maart 2019

  Deze week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2019. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. In de Informatiewijzer vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen. Deze ontvangt u bij uw aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Positieve bomenbalans 2018

  20 februari 2019

  Putten is een echt bomendorp. “En dat houden wij graag zo”, zegt wethouder Roelof Koekkoek. “Als gemeente vinden wij het onze plicht om het goede voorbeeld te geven. Dit betekent dat wij als gemeente voor iedere boom die wij kappen 2 nieuwe bomen aanplanten.”

 • Putten komt geld tekort op jeugdzorg

  20 februari 2019

  De gemeente Putten komt op jaarbasis € 2,2 miljoen tekort op de jeugdzorg. In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van B. en W. aan dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op jeugdzorg. Ook wordt vaker zwaardere zorg verstrekt.