Aanpak ‘high impact crimes’ werpt vruchten af

Met een afname van 239 misdrijven in 2018 vergeleken met 2017 laten de criminaliteitscijfers van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk samen een positieve lijn zien in 2018. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het politieteam West-Veluwe kortgeleden presenteerde.

Meest opvallende cijfers in een notendop

Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken met 23%. Een dalende trend die in 2017 al fors is ingezet (-32%). Ook opvallend in de drie West-Veluwse gemeenten is de grote daling van het aantal autokraken (-47%). Hetzelfde geldt voor de verminderde overlast door jeugd (-45%) in 2018. Zorgen zijn er in Putten over de toename van het aantal incidenten die te maken hebben met het gebruik van alcohol en drugs en over de stijging van het aantal verkeersongevallen. Ook de stijging van internetfraude is een punt van zorg. “Al met al cijfers met gemengde gevoelens”, zo stelt Puttens burgemeester Henk Lambooij.

High impact crimes

Woninginbraken en auto-inbraken vallen onder de zogenaamde ‘high impact crimes’. Dit zijn misdrijven waarvan de gevolgen voor slachtoffers en betrokkenen groot is. Zowel financieel als emotioneel. Het terugdringen hiervan staat dan ook hoog op de agenda. Ieder jaar vindt in de wintermaanden het zogenaamde ‘Donkere Dagen Offensief’ plaats. In deze periode slaan criminelen namelijk veelvuldig hun slag. Vaak met een piek voor de feestdagen. In het kader van het Donkere Dagen Offensief zijn extra maatregelen genomen om overvallen, straatroven, woninginbraken en autokraken te voorkomen.

Woninginbraken

In Putten is in 2018 het aantal woninginbraken met 19% gedaald. Lambooij is blij met deze ontwikkeling: “Iedere woninginbraak is er één te veel, maar dit gaat echt de goede kant op. Het is mooi om te zien dat de extra inzet van de politie zijn vruchten afwerpt”.

Autokraken

Ook als het gaat om autokraken is er sprake van een dalende lijn in Putten. Vergeleken met 2017 vonden er 28% minder autokraken plaats. Lambooij: “Ook in Harderwijk en Ermelo is er sprake van een flinke daling. Dit geeft aan dat de gezamenlijke aanpak werkt. Dat is vooral fijn voor onze inwoners. Auto-inbraken zijn echt heel vervelend”.

De politie maakt veel gebruik van de ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). Met deze methode kan de politie personen die al vaker voor auto-inbraken zijn aangehouden snel controleren. Daarmee hoopt de politie auto-inbraken voor te zijn. Ook de bestuurlijke aanpak, zoals die in Ermelo, Harderwijk en Putten wordt gehanteerd, is effectief. Verdachten die worden aangetroffen met een inbrekerswerktuig krijgen een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Gaan ze toch de verkeerde kant op? Dan wordt er een dwangsom geïnd. Lambooij: “Van deze aanpak gaat een goede preventieve werking uit”.

Jeugd en verwarde personen

Het aantal meldingen van overlast door jeugd laat in 2018 een daling zien in Putten. Hetzelfde geldt voor de overlast door verwarde personen.

Zorgen

Naast de positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen. De overlast door het gebruik van alcohol en/of drugs is met 31% toegenomen in Putten. “Een zorgelijke ontwikkeling”, vindt Lambooij. Zorgen zijn er bij de burgemeester ook over de toename van het aantal verkeersongevallen. Lambooij geeft aan dat beide zorgpunten vaak onderwerp van gesprek zijn tijdens de bijeenkomsten van de driehoek politie-justitie-gemeente.

Internetfraude

Het aantal aangiftes van internetfraude is in de drie West-Veluwse gemeenten in 2018 toegenomen met 55% (van 166 naar 257). In Putten valt vooral de fraude met online handel op.

Criminelen op internet worden op dit vlak steeds inventiever. De politie wijst inwoners op het belang van aangifte doen. Zo ontstaat er een goed beeld en kan de politie gericht optreden. Burgemeester Lambooij ondersteunt de oproep van de politie.