Onderzoek naar behoefte Tiny Houses in Putten

Bij de gemeenteraad is een burgerinitiatief Tiny Houses ingediend. Hiermee werd bedoeld de bouw van goedkope kleine woningen die zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen. De raadscommissie heeft aangegeven dat zij onder een Tiny House ook een kleine woning verstaat, maar dan vanuit het ideële oogpunt om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. Hierbij hoort onder andere een zelfvoorzienende woning.

Belangstelling?

Graag willen wij inventariseren of hier ook behoefte aan is. Is er in Putten serieuze belangstelling voor deze woonvorm? Is dat het geval, vul dan voor woensdag 27 februari 2019 een korte vragenlijst in.

Vragenlijst invullen

Tiny Houses

Tiny Houses zijn compacte woningen. Ze worden bewoond vanuit de behoefte om minder gericht te zijn op consumptie en een kleinere ecologische voetafdruk achter te laten.

Aan welke woningen denken we?

  • Zelfvoorzienend, klimaatneutraal en COâ‚‚neutraal (zo min mogelijk aangesloten op nutsvoorzieningen).
  • Gebouwd van natuurlijke materialen of materialen die op ecologisch verantwoorde wijze zijn verkregen.
  • Woonoppervlak: maximaal 50 m2.
  • Oppervlakte kavel: tussen de 100 en 150 m2.

Meer weten?

Meer informatie over Tiny Houses vindt u op www.technischwerken.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. den Boer via telefoonnummer (0341) 359 725.