WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Deze week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2019. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. In de Informatiewijzer vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen. Deze ontvangt u bij uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De Informatiewijzer is ook beschikbaar via www.putten.nl/belastingen.

Aanslagbiljet via MijnOverheid.nl en Berichtenbox app

Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online via de berichtenbox van MijnOverheid. U kunt het aanslagbiljet inzien door in te loggen op MijnOverheid.nl of bekijken via de Berichtenbox-app van MijnOverheid.

Waardebepaling WOZ

In de Wet WOZ is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardebepaling van alle onroerende zaken, zoals woningen, winkels, boerderijen en bedrijfspanden. Op basis van deze wet heeft de gemeente in het afgelopen jaar alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijk vastgestelde waardepeildatum 1 januari 2018. Is de toestand van uw pand gewijzigd in de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019? Bijvoorbeeld door een verbouwing? Dan is daar in de taxatie rekening mee gehouden. De nieuwe waarde vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019.

Taxatieverslag inzien?

Op www.putten.nl/taxatieverslag kunt u het taxatieverslag inzien door in te loggen met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het taxatieverslag aanvragen via telefoonnummer (0341) 359 750.

Snel en informeel antwoord op uw vraag?

U bereikt ons via telefoonnummer (0341) 359 750 of e-mail belastingen@putten.nl. U kunt uiteraard ook terecht bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3.

Oneens met de WOZ-waarde?

Neem dan eerst informeel contact met ons op. Wij nemen samen met u de WOZ-waarde en de gegevens van uw pand door. Als wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we dit voor u aan. Dit bespaart u veel administratieve rompslomp.

Officieel bezwaar maken is vaak niet nodig!

Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. De gemeente Putten heeft er namelijk geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Gespecialiseerde ‘no cure, no pay’ bureaus bieden aan ‘gratis’ bezwaar voor u te maken. Het werk van deze bureaus is helaas niet gratis. Zij brengen per toegekend bezwaar een wettelijk genormeerde onkostenvergoeding in rekening bij de gemeente. Indirect betaalt u hier als inwoner dus toch aan mee.

Bent u het nog niet eens met de waarde, nadat u informeel contact heeft gehad met de gemeente? Dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.