Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Bosonderhoud in de gemeentelijke bossen

De komende weken voert de gemeente Putten onderhoudswerkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het dunnen van houtopstanden. Op die manier verjongt de gemeente het bos en ontstaat er een gevarieerd bos. Daar hebben alle bosfuncties baat bij. Ook komt dit ten goede aan de beleving van de recreant.

Locaties

De bospercelen waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden zijn: 

  • Zuiderveldweg nabij het zwembad;
  • bosranden van het heideveld aan de Krachtighuizerweg;
  • bosvakken aan de Boeschoterweg;
  • bosvakken aan de Bato’sweg.

Achtergrondinformatie

Het vellen van bomen vormt de basis van de meeste boswerkzaamheden. Dit brengt licht in het bos, beïnvloed de concurrentieverhouding tussen bomen, geeft ruimte aan verjonging en verandert de bosstructuur. Hierdoor wordt de spontane ontwikkeling van bos gestuurd, versneld of onderbroken. De zogenaamde ‘toekomstbomen’ blijven staan. Het gaat om bomen met kwaliteitshout en bomen die belangrijk zijn voor natuurwaarden en de beleving.

Dunningsmethode

Bosbeheer betekent dat er dunningen worden uitgevoerd. Het in het veld markeren van de te vellen bomen wordt blessen genoemd. Een hulpmiddel bij het blessen is het toepassen van de toekomstbomenmethode. Bij deze methode worden de bomen die voor lange tijd in het bosbeeld behouden blijven geselecteerd. Elke dunningsronde wordt bepaald welke bomen geveld moeten worden om de toekomstbomen groeiruimte te geven. Er worden drie soorten toekomstbomen onderscheiden:

  • toekomstbomen met kwaliteitshout;
  • toekomstbomen voor natuurwaarden;
  • toekomstbomen voor de beleving.

Een toekomstboom kan meerdere doelen tegelijk dienen en is voorbestemd om voor een lange tijd in de opstand te blijven.