Problemen met uw buren? Buurtbemiddeling Putten is er voor u!

Als u een probleem hebt met uw buren, is dat heel vervelend. Een kleinigheidje kan zomaar uitgroeien tot een ruzie die uw woonplezier bederft. Met een goed gesprek voorkomt u vaak dat soort vervelende situaties. Komt u er niet samen uit? Buurtbemiddeling Putten biedt uitkomst.

Burenruzies oplossen

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Denk aan ruzies over bijvoorbeeld radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen en stankoverlast. Getrainde en gecertificeerde bemiddelaars (vrijwilligers) van Buurtbemiddeling Putten luisteren aandachtig naar beide kanten van het verhaal. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal.

Buurtbemiddeling is voor inwoners van de gemeente Putten gratis. Ook de woningstichting, de gemeente en de politie kunnen een melding doen.

Vrijwilligers gezocht

Buurtbemiddeling is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om het team van vrijwilligers uit te breiden is buurtbemiddeling op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen en door kunnen vragen en een positieve en optimistische benadering naar mensen hebben. Die eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die goed open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken.

Wilt u reageren of wilt u meer informatie? Bekijk de website www.problemenmetjeburen.nl.

Contact

Buurtbemiddeling Putten
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur
(033) 469 2420
www.problemenmetjeburen.nl