Subsidie voor groene tuinen en bedrijventerreinen binnenkort beschikbaar

Inwoners en bedrijven die hun leefomgeving willen vergroenen, kunnen de komende vier jaar rekenen op een aanzienlijke financiële subsidie van de gemeente Putten. De gemeenteraad heeft € 495.000 beschikbaar gesteld om te starten met Operatie Steenbreek: het vergroenen van tuinen en bedrijventerreinen.

Een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier

Ongeveer 40 procent van de bebouwde omgeving bestaat uit particulier terrein. Het vergroenen van de leefomgeving draagt in hoge mate bij aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. Het voorkomt droogte en wateroverlast, het zorgt voor verkoeling én het is goed voor vogels en insecten. Met de regelingen in het kader van Operatie Steenbreek helpen wij inwoners en bedrijven en om maatregelen te nemen.

“Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Samen kunnen wij zorgen voor klimaatbestendige straten, buurten en wijken”, Roelof Koekkoek, wethouder Klimaatadaptatie.

De stimuleringsregeling voor inwoners en bedrijven

Er is voor u de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen:

  • het weghalen van bestrating (“tegel eruit, plantje erin”);
  • het planten van bomen (vanuit het bestaande boomadoptieplan);
  • het plaatsen van een regenton, -schutting of -zuil;
  • het afkoppelen van regenwater;
  • het aanleggen van een groen(blauw) dak;
  • het nuttig gebruikmaken van hemelwater.

Bij de uitvoering van de stimuleringsregeling werken wij samen met het regionale loket Veluwe Duurzaam. Meer informatie over het aanvragen van subsidie volgt binnenkort. Wij adviseren u om de gemeentelijke berichtgeving in de gaten te houden.

Groene schoolpleinen

Ook scholen kunnen rekenen op een flinke subsidie. Zij ontvangen een maximale subsidie van € 12.500 voor het vergroenen van het schoolplein. Deze regeling heeft ook een looptijd van 4 jaar. Alle scholen in Putten ontvangen een brief van ons met meer informatie over de regeling en het aanvragen van subsidie.

Operatie Steenbreek

De gemeente Putten is één van de ruim 170 Nederlandse gemeenten die zich heeft aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Het belangrijkste doel is het vervangen van onnodige verharding (stenen) door een diversiteit aan groen. Groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen maken de leefomgeving koeler en regenwater wordt beter vastgehouden.