Wat is uw mening over verkeer en vervoer in Putten?

Wat vindt u van de huidige voorzieningen voor de auto, fiets en het openbaar vervoer? Hoe wilt u zich in de toekomst binnen Putten verplaatsen? Wat vindt u belangrijk voor de bereikbaarheid van Putten? Zowel voor nu als voor in de toekomst? De gemeente Putten wil dit graag van u weten. Uw inbreng gebruiken wij bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Laat uw mening horen door het invullen van de online vragenlijst.

De uitkomsten van de vragenlijst gebruikt de gemeente Putten bij het maken van het nieuwe beleidsplan over verkeer en vervoer.

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan beschrijft in hoofdlijnen hoe we omgaan met verkeer en vervoer in Putten. De uitkomsten van de online vragenlijst geeft richting aan de prioritering van onderwerpen. Ook kunt u op de interactieve kaart aangeven welke verkeerspunten onze aandacht nodig hebben.

We verplaatsen ons door de coronacrisis minder met de auto en het openbaar vervoer. Tegelijk fietsen en wandelen we meer dan eerder. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult met de ‘normale’ situatie in gedachten. Houd bij het invullen van de vragenlijst daarom rekening met uw vervoersgedrag vóór de coronatijd.

Onder de inzendingen verloten wij drie WCP-cadeaukaarten ter waarde van 25 euro. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Gebruik het liefst een pc of laptop. De interactieve kaart in de vragenlijst werkt dan het beste. De resultaten verwerken wij anoniem.

Vragenlijst en meer informatie

Vul de vragenlijst in voor maandag 8 maart

De heer S. Mulder
(0341) 359 766
smulder@putten.nl
www.putten.nl/verkeerenvervoersplan