Fotograferen van woningen

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. De WOZ-waarde is de basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde voor hun heffingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit staat in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). Denk aan woningen, winkels, boerderijen en andere gebouwen.

De gemeente Putten bepaalt de WOZ-waarde van uw woning, vakantiehuis, bedrijfsgebouw of stuk grond door een taxatie. Hulpmiddelen bij de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto’s en foto’s van de voorzijde van panden. Dit kunt u zien op het taxatieverslag.

Fotograferen vanaf de openbare weg

De beschikbare foto’s zijn een paar jaren oud en niet altijd meer actueel door aan- of verbouw. De fotograaf maakt daarom de komende maanden nieuwe foto’s van veel objecten. Woningen in het oostelijke deel van de bebouwde kom staan op dit moment op het programma. Hierna komen ook andere woonwijken van Putten aan bod.

De fotograaf maakt de meeste foto’s vanaf de openbare weg. Om een duidelijke foto te krijgen, kan het nodig zijn dat de fotograaf uw erf even betreedt. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Legitimatie en informatie

De fotograaf is in het bezit van een door de gemeente getekend legitimatiebewijs. U kunt altijd vragen naar het legitimatiebewijs als de fotograaf bij u in de straat bezig is. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Putten.

Vragen?

Gemeente Putten
(0341) 359 750