Gemeente Putten maakt overstap naar BNG Bank

De gemeente Putten is overgestapt naar een andere bank: de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). De meeste inwoners merken hier niet veel van. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe rekeningnummers goed opvallen in onze brieven en e-mails. Wel raden wij u aan om de nieuwe rekeningnummers aan te passen in uw eigen administratie.

Bankrekeningnummers aanpassen in uw adresboek

Maakt u bij betalingen gebruik van de app van uw bank? Of betaalt u via internetbankieren? Pas de rekeningnummers van de gemeente Putten aan in uw adresboek. Dit is eenvoudig, maar werkt bij elke bank net even anders. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw bank.

Dit zijn onze nieuwe bankrekeningnummers

  • Gemeente Putten Algemeen: IBAN NL88 BNGH 0285 0069 83.
  • Gemeente Putten Belastingen: IBAN NL89 BNGH 0285 1836 99.

Automatische incasso gaat vanzelf

Heeft u een machtiging afgegeven voor een automatische incasso? Bijvoorbeeld voor de betaling van de gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u zelf gelukkig niets aan te passen. Zodra wij de gemeentelijke belastingen afschrijven, ziet u op uw rekeningafschrift dat dit gedaan is vanaf ons nieuwe bankrekeningnummer.

Rekeningnummer aanpassen financiële software bedrijven

Maakt u bij uw bedrijf of organisatie gebruik van financiële software om betalingen te doen? Pas dan het bankrekeningnummer van de gemeente Putten aan.

Pas het rekeningnummer van de gemeente Putten aan in het adresboek van uw internetbankieren of app.

Nut en de noodzaak van de overstap

De overstap van ABN-AMRO naar BNG Bank heeft meerdere redenen. In de eerste plaats is het een logische keuze voor de gemeente Putten. BNG Bank is namelijk een bank van en voor de publieke sector. Deze bank is specifiek gericht op dienstverlening aan gemeenten. Dit zorgt voor een betere service en lagere tarieven. Ook staat alles wat BNG Bank doet in het teken van maatschappelijke impact in plaats van een winstoogmerk.

De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat steeds meer banken hun lokale kantoren sluiten. Zo ook het pand van ABN-AMRO in Putten. Als gemeente hebben wij dus geen lokale binding meer met ABN-AMRO. Ook is de wetgeving veranderd waardoor overtollige liquide middelen uitsluitend bij het Rijk mogen worden ondergebracht en niet meer bij een lokale bank.

Meer weten?

www.putten.nl/bngbank