Gratis energiescans voor kerkgebouwen

Kerkbesturen in Putten kunnen vanaf nu een energiescan aanvragen voor hun gebouwen. Deze scan van het regionale duurzaamheidsloket van Veluwe Duurzaam geeft inzicht in eventuele energielekken. De gemeente Putten stimuleert hiermee de kerken om aan de slag te gaan met energiebesparing.

Kerkgebouwen zijn over het algemeen ingewikkelde gebouwen als het gaat om verwarmen. Een energiescan laat zien hoe het energieverbruik en daarmee ook de energiekosten van een kerkgebouw verminderd kunnen worden.

Meer informatie

Veluwe Duurzaam

0525 70 101 15

www.veluweduurzaam.nl