Hans van Overbeeke aangesteld als informateur

De fractievoorzitters van de zes politieke partijen in de gemeenteraad hebben Hans van Overbeeke, voormalig burgemeester van de gemeente Hellendoorn, aangesteld als informateur. In gezamenlijkheid besloten zij een informateur van buitenaf in te schakelen om vervolg te geven aan het formatieproces.

De fractievoorzitters spraken unaniem vertrouwen uit in Van Overbeeke. Hij heeft de opdracht gekregen om een advies uit te brengen over een combinatie van partijen om tot een stabiele coalitie te komen voor de raadsperiode 2022-2026.

Van Overbeeke voert de komende dagen gesprekken met alle politieke partijen. Hij verwacht op maandagavond 4 juli zijn advies en het vervolg te bespreken met de fractievoorzitters waarna zijn advies en rapportage openbaar worden.