Informateur Van Overbeeke adviseert college Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA

Informateur Hans van Overbeeke adviseert de gemeenteraad van Putten om te komen tot een college van burgemeester en wethouders met wethouders van Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA. Volgens Van Overbeeke is de uitkomst van de gesprekken zoals hij die de afgelopen weken voerde duidelijk en eenduidig. “Er is tussen deze vier partijen geen sprake van reserves jegens elkaar en zijn zij bereid en in staat de coalitie te vormen”, aldus de informateur in zijn rapport van bevindingen.

De informateur heeft in een gesprek met de fractievoorzitters van de zes in de gemeenteraad van Putten vertegenwoordigde partijen zijn advies toegelicht. De informateur spreekt de verwachting uit dat het formatieproces nu kan worden gestart. Indien de formatie succesvol wordt afgerond zal naar verwachting in een extra raadsvergadering na het zomerreces het coalitieakkoord worden behandeld en kunnen de wethouders worden benoemd.  
  
Het volledige advies van informateur Van Overbeeke kunt u vinden op de liveblog over de gemeenteraadsverkiezingen.