Informatiemarkt Windpark Horst en Telgt op 30 november

Provincie Gelderland, gemeenten Ermelo en Putten en initiatiefnemers werken samen aan de komst van windpark Horst en Telgt. Het initiatief bestaat uit een windpark van 7 windturbines in Ermelo en Putten, langs en vlakbij de A28. Provincie Gelderland is gestart met de voorbereiding van een Provinciaal Inpassingsplan voor windpark Horst en Telgt

Kom naar de informatiemarkt

Wees welkom op de informatiemarkt op woensdag 30 november. De markt is op inloop van 19.00 tot 21.00 uur in Het huis van Ermelo, Raadhuisplein 2 in Ermelo. Provincie Gelderland vraagt u zich van tevoren aan te melden via www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt.

Informatiemarkt milieuonderzoeken

In november 2022 zijn de eerste milieuonderzoeken klaar. Tijdens de informatiemarkt op woensdag 30 november informeert de Provincie Gelderland u graag over:

  1. Wat is onderzocht en op welke manier
  2. De uitkomsten van de onderzoeken
  3. Het vervolgproces richting het voorkeursalternatief (de voorkeursopstelling) en het voorstel voor lokale normen.

Op de informatiemarkt staan per onderzoeksthema stands. Bij elke stand kunt u zien wat is onderzocht en wat de belangrijkste resultaten zijn. Experts zijn aanwezig om de milieuonderzoeken toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. De rapporten van de milieuonderzoeken komen ook beschikbaar via www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt.

Tijdens de informatiemarkt verbinden we nog geen conclusies aan de onderzoeksresultaten. Dat betekent dat er nog geen opstelling van de windmolens te zien is. De uitkomsten worden eerst verwerkt in het voorkeursalternatief. In januari 2023 is het concept voorkeursalternatief klaar en kunt u hierop reageren.

Verkenningsfase windpark Horst en Telgt

Op dit moment zit windpark Horst en Telgt in de verkenningsfase. In deze fase onderzoekt Provincie Gelderland de effecten van het beoogde windpark op de omgeving en het milieu. In de onderzoeksagenda milieu staat welke onderzoeken met welk doel worden uitgevoerd. Deze milieuonderzoeken moeten leiden tot een zogenaamd voorkeursalternatief. Dat is de voorkeursopstelling van het windpark. Daarbij hoort ook een voorstel voor lokale normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het voorkeursalternatief is de basis voor het inpassingsplan.

Meer informatie

Provincie Gelderland
www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt