Inloopavond voorlopig ontwerp Van Geenstraat op 7 oktober

De gemeente start in het voorjaar van 2022 met groot onderhoud aan de Van Geenstraat. Begin maart vroegen wij u om mee te denken over de (her)inrichting van de straat. Deze uitkomsten en uw opmerkingen hebben wij verwerkt in het voorlopig ontwerp van de Van Geenstraat.

Inloopavond donderdag 7 oktober

Tijdens de inloopavond krijgt u meer uitleg over de plannen. Ook kunt u uw reactie geven op het ontwerp. U bent welkom van 18.00 tot 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Tijdens de inloopavond is ons dringende advies om 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers die niet bij uw huishouden horen.

Inhoud van het voorlopig ontwerp

De volgende onderwerpen komen naar voren in het voorlopig ontwerp:

  • een deel van de weg, ter hoogte van de sportvelden, wordt opnieuw ingericht;
  • de oversteekplaatsen;
  • de situatie rondom basisschool De Wegwijzer.

Meer informatie

Marly Tijhaar
(0341) 359 780
mtijhaar@putten.nl
www.putten.nl/vangeenstraat