Invoering wet Digitale Overheid vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 is de wet Digitale Overheid ingegaan. Hierdoor kunt u uw rijbewijs gebruiken om online in te loggen bij uw DigiD.

Vraagt u vanaf 1 juli 2023 een rijbewijs aan?

Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen na het ophalen van uw rijbewijs een brief. Hierin staat de pincode van uw DigiD. Met deze pincode kunt u de inlogfunctie aanzetten. Dit is gratis. Krijgt u deze brief niet? Dan kunt u binnen 6 weken bij DigiD een nieuwe brief met pincode aanvragen. Het is niet verplicht om de inlogfunctie aan te zetten.

Vragen?

DigiD
(088) 123 6555
www.digid.nl/contact