Inwoners Putten scoren goed op afvalscheiding

De gemeente Putten doet het goed op het gebied van afvalscheiding. Per inwoner is het restafval 84 kilo per inwoner. Dit is laag in vergelijking met andere gemeenten. Van de 84 kilo is 69 kilo restafval en 15 kilo grof afval.

Afvalverwerker

De afvalverwerker wint veel grondstoffen terug. Dit komt door de verschillende nascheidingstechnieken. Hierdoor gaat de hoeveelheid afval van 69 kilo naar ongeveer 45 kilo restafval per inwoner. Maar we willen nog meer stappen maken. In 2025 willen we uitkomen op een landelijk doel van maximaal 30 kilo restafval per inwoner.

Sorteeranalyse

De sorteeranalyse verzamelt in een steekproef afvalzakken. Zo zien we precies wat er in de afvalzakken zit. Uit de sorteeranalyse van 2021 kwam naar voren dat het huishoudelijk restafval per inwoner voor ruim 40% bestaat uit groente- en fruitafval en etensresten (GFE). Andere grondstoffen in het restafval zijn plastic, textiel, glas, papier en overige grondstoffen. De hoeveelheid echt restafval (wat in het restafval hoort) is maar 13 kilo van de 45 kilo. Door met elkaar de grondstoffen nóg beter van het restafval te scheiden, kunnen we de hoeveelheid restafval verkleinen.  

Vragenlijst

In april 2022 hebben we inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Het doel was om te achterhalen wat inwoners kan helpen om hun afval nog beter te scheiden. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat inwoners het in veel gevallen lastig vinden om keukenafval te scheiden. Het is vaak niet duidelijk welk afval in welke afvalstroom thuishoort. Het merendeel van de inwoners geeft aan geen behoefte te hebben om over te gaan naar een ander inzamelsysteem zoals microcontainers.

Vragen?

Gemeente Putten
André Meijerink
(0341) 359 611
ameijerink@putten.nl