Inzameling bladafval 2021

Vanaf maandag 18 oktober plaatst de gemeente de circa 65 bladkorven op diverse locaties in de gemeente. U kunt uw bladafval hier gratis in kwijt. De bladkorven worden geplaatst omdat u het blad niet uit eigen tuin de weg op mag blazen. Dit kan namelijk tot onveilige situaties leiden.

Aanbiedingsregels

De bladkorven zijn alleen geschikt voor bladafval. Er mag geen ander (tuin)afval in zoals coniferenknipsels, dennennaalden, gras en takken. Een overzicht met de locaties staat op www.putten.nl/bladafval.

Hergebruik

Een deel van het ingezamelde bladafval gaat naar een composteerbedrijf. Dit bladafval wordt verwerkt tot compost. Het overige deel wordt gebruikt als zogenaamde mulchlaag. Een mulchlaag tussen beplanting remt de groei van onkruid.

Blad in bosgebied

In het bosgebied komen geen bladkorven. Hier mogen inwoners het blad, dat van ge-meentebomen op particuliere kavels in de berm valt, op een hoop vegen. In december wordt dit eenmalig (machinaal) door de gemeente opgehaald. Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door de Bosrand/Kastanjelaan, Parklaan, Oude Rijksweg, Juliana-laan en Wilhelminalaan. U vindt de plattegrond waarop het bosgebied staat aangegegeven op www.putten.nl/bladafval.

Afvalbrengstation

Half december worden de bladkorven weer verwijderd. De rest van het jaar kunt u het bladafval kwijt bij het Afvalbrengstation.