Afvalinzameling via zakken. Waarom?

In aanvulling op het bericht van vorige week over het aanbieden van afval geven we graag aanvullende informatie over het hoe en waarom van de afvalinzameling via afvalzakken. Elk systeem kent voor- en nadelen en dat levert voor- en tegenstanders op. De gemeente Putten begrijpt dat afvalinzameling een onderwerp is dat iedere inwoner aangaat. Daarom lichten we de keuze voor inzameling via afvalzakken graag toe.

Beter voor het milieu

Samen met nog zo’n 30 andere gemeenten in Nederland kiest de gemeente Putten bewust voor inzameling van afval in afvalzakken. Waarom? Afvalinzameling via afvalzakken heeft in Nederland de beste milieuprestaties. In deze 30 gemeenten wordt er gemiddeld 52 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Bij inzameling van het restafval via kliko’s is dit ruim 3 keer zoveel: gemiddeld 160 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeenten in Nederland die werken met afvalzakken zijn allemaal voorlopers als het gaat om afvalscheiding.

Beter voor de portemonnee

Ook niet onbelangrijk: afvalinzameling via afvalzakken kent de laagste kosten. Restafval wordt verbrand en dat is kostbaar. Door zo min mogelijk restafval aan te bieden, kunnen we de afvalstoffenheffing in Putten zo laag mogelijk houden. Ondanks de noodzakelijke prijswijzigingen van dit jaar blijft Putten in de top 25 van Nederlandse gemeenten met de laagste afvalstoffenheffing.

Nadelen

De gemeente Putten beseft dat er ook nadelen kleven aan dit systeem. Afvalzakken op straat zijn minder robuust dan kliko's en kunnen kapot gaan. Daarom vragen wij u om de afvalzakken ‘s ochtends op de ophaaldag aan de straat te zetten, zodat de kans op scheuren zo klein mogelijk is.

Luiers

De proef van het gescheiden inzamelen van luiers is gestopt. Bij de start van deze proef was de verwachting dat de luiers op korte termijn gerecycled konden worden. Zo ver is het nog niet. De tarieven van de luierzakken waren gebaseerd op recycling, maar luiers worden momenteel als restafval verbrand. Een gescheiden inzameling met lage kosten is hierdoor niet langer haalbaar. Onze afvalverwerker is bezig om de luiers op termijn met nascheiding uit het restafval te kunnen halen. Leveren luiers in de afvalzakken teveel ongewenste luchtjes op? Dan kunt u luiers in de blauwe zak aanbieden op het afvalbrengstation.

Toekomst

Via Facebook ontvingen wij de vraag waarom wij geen kleinere zakken voor restafval aanbieden. Bijvoorbeeld voor kleinere huishoudens. Het meedenken stellen we op prijs, maar we doen dit niet omdat we de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst over te stappen naar een inzamelsysteem van restafvalzakken in ondergrondse containers. Bij afvalinzameling via ondergrondse containers wordt per ingooi afgerekend. Dit sluit het beste aan bij één tarief voor een zak.

AfvalWijzer app en website

Met de AfvalWijzer app ziet u precies wanneer wij welk soort afval in uw straat ophalen. Ook kunt u instellen dat u de dag voor de inzameling een melding op uw telefoon ontvangt. Heeft u geen smartphone maar wel internet? Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl. In de app en op de website vindt u ook het AfvalABC. Hier leest u meer informatie over alle afvalstromen.