College stelt aanpassingen Starterslening voor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten stelt de gemeenteraad voor om de regelgeving rondom de Starterslening aan te passen. De Starterslening in de huidige vorm treft geen doel meer, zo constateert het college na evaluatie.

Ontwikkelingen woningmarkt

De ontwikkelingen op de woningmarkt maken een herziening van de huidige verordening noodzakelijk. Het gaat hier onder andere om het stijgen van de woningprijzen, het langer thuis blijven wonen van jongeren en gewijzigde wet- en regelgeving. Wethouder ’t Jong: “Gezien de huidige huizenprijzen is het voor jongeren in Putten moeilijk om aan een passende en betaalbare woning te komen. Dit gaf ons reden te meer om de Starterslening te evalueren en waar nodig aan te passen.”

Belangrijkste veranderingen

“Wij willen Puttense jongeren graag helpen bij het kopen van hun eerste woning in Putten. Daarom stelt het college een verruiming van de Starterslening voor”, zo stelt ’t Jong. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen: de koopsom van woningen mag maximaal 85% van de actuele NHG-norm bedragen. De maximale leeftijd van de aanvrager is met 5 jaar verruimd naar maximaal 39 jaar oud. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en is maximaal € 40.000,00. In tegenstelling tot voorheen zijn corporatiewoningen niet langer uitgesloten, recreatiewoningen blijven dat wel. Het college stelt voor om de bindingseisen om in aanmerking te komen voor de Starterslening te laten vervallen. De reden dat deze eis nu vervalt is de gewijzigde Europese regelgeving. Ook het beleid van de rijksoverheid gaat uit van vrijheid van vestiging.

Commissie Ruimte

De verordening Starterlening Putten 2020 wordt op donderdag 30 januari behandeld in de Commissie Ruimte en gaat op donderdag 13 februari naar de raad voor besluitvorming. Op dit moment is er nog € 1,3 miljoen voor de Starterslening beschikbaar.