Holocaustmonument Levenslicht te zien in publiekshal gemeentehuis

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Putten, is van 22 januari tot en met 1 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de publiekshal van het gemeentehuis.

Kunstobject met lichtgevende stenen

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit Putten zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Het kunstobject is te zien voor mensen die van buiten naar binnen kijken, ter hoogte van balie 4 in de publiekshal. Het lichtmonument komt het beste tot zijn recht in het donker, dus buiten de openingstijden van het gemeentehuis.

Informatie over geschiedenis van Jodenvervolging in Putten

Omdat het monument alleen in het donker zichtbaar is, zijn er schermen geplaatst. Binnen in de publiekshal is informatie te lezen over de relatief onbekende geschiedenis van de vervolging van Joden in Putten. Mede door het onderzoek van Evert de Graaf, de lokale historicus en voormalig wethouder, weten we dat er in de oorlog 16 Joden en 3 half-Joden in Putten woonden. Daarnaast was er een Joods werkkamp op Landgoed De Vanenburg. Iedereen is op enig moment afgevoerd en vrijwel niemand heeft het overleefd.

Herdenkingsactiviteiten in Putten

Met diverse activiteiten staat Putten in 2020 stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Deze activiteiten worden georganiseerd in het kader van het project Putten Herdenkt.

Het tijdelijke monument Levenslicht maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hieraan nemen meer dan 150 Nederlandse gemeenten deel. Basisscholen in Putten kunnen deelnemen aan het bijbehorende onderwijsproject ‘Wordt gemist’. Zij ontvangen in januari een uitnodiging van Stichting Samen Verder Putten en Gemeente Putten om hieraan deel te nemen. Op maandag 27 januari, Holocaust Memorial-Day, organiseert Stichting Samen Verder Putten een herdenking bij het Sarah-monument op Kasteel De Vanenburg.

Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.