Eerste wijziging Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente Putten 2017

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2019 de Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente Putten 2017 gewijzigd.

Dat betekent dat vanaf 12 juli 2019 de bedragen van de individuele inkomenstoeslag worden verlaagd. Dit geldt voor iedereen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau. Voor mensen met een inkomen tussen 100% en 110% van de bijstandsnorm verandert er niets.

Bedragen individuele inkomenstoeslag per 12 juli 2019:
Gehuwde: € 520,00
Alleenstaande ouder: € 470,00
Alleenstaande: € 360,00

De gedachte achter de wijziging is dat we willen dat mensen er financieel zo veel mogelijk op vooruit gaan als zij vanuit de bijstand aan het werk gaan. Als iemand minder individuele inkomenstoeslag krijgt, zal diegene er meer op vooruit gaan als hij een betaalde baan krijgt. 

De ‘Eerste wijziging Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Participatiewet gemeente Putten 2017’ is gepubliceerd in het Gemeenteblad van 11 juli 2019 onder nummer 171718. Daarnaast ligt het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de griffier (Vanenburgerallee 3, 3882 RH Putten) en is het in te zien via https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving/.