Schoonmaak riolering Halvinkhuizerweg voortgezet

Vorige week werd er bij een reguliere controle van het riool aan de Halvinkhuizerweg een dikke vetlaag waargenomen. Het schoonmaken van de riolering vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Ook het riool aan de Engweg tussen de Halvinkhuizerweg en de Roosendaalseweg moet worden schoongemaakt. De werkzaamheden worden naar verwachting ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Dit kan in beperkte mate leiden tot overlast voor omwonenden.

Een eerste onderzoek heeft geleid tot de potentiele bron van de vervuiling. De gemeente gaat in gesprek met het betreffende bedrijf over de uitkomsten en conclusies van het eerste onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Waterschap Vallei en Veluwe.