Juli 2021

 • Veel reacties op vragenlijst Putten 2040

  27 juli 2021

  De afgelopen weken kon u meedenken over de toekomst van ons dorp. Maar liefst 262 inwoners hebben de vragenlijst over de Omgevingsvisie Putten 2040 ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Wij gaan alle reacties in kaart brengen en komen hier na de zomer bij u op terug.

 • De maand juli: piek van het tekenseizoen

  27 juli 2021

  Deze maand is de piek van het tekenseizoen. Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u 'in het groen' bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt.

 • Veluwe FM opnieuw aangewezen als lokale publieke omroep

  27 juli 2021

  De gemeenteraad van Putten heeft donderdag 8 juli ingestemd met de aanwijzing van Veluwe FM als lokale publieke media-instelling. Veluwe FM vervult een belangrijke rol als lokale publieke omroep. De streekomroep verbindt en informeert en richt zich op inwoners van Putten, Ermelo en Harderwijk. Sinds de fusie, enkele jaren geleden, is het bereik vergoot en zijn de luisteraantallen gestegen.

 • Voorbereidingen woonwijk Halvinkhuizen in volle gang

  27 juli 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Via een raadsinformatiebrief geeft het college een tussenstand in aanloop naar de Ontwikkelingsvisie. De planvoorbereiding is in volle gang. Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling, begin 2020, is gestart met inventariserende onderzoeken. Een aantal van deze onderzoeken is inmiddels afgerond. Op onderdelen is aanvullend onderzoek nodig.

 • Meld je positieve testuitslag bij de GGD i.p.v. bij de kroeg

  09 juli 2021

  Ben je positief getest op het coronavirus en in de dagen daarvoor in de kroeg geweest? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de GGD: 088 44 333 55.

 • Sam&Putten zorgt dat alle kinderen in Putten kunnen meedoen

  27 juli 2021

  Vanaf nu is het in Putten makkelijker om financiële voorzieningen aan te vragen voor kinderen en jongeren waar thuis weinig geld uit te geven is. Gisteren hebben wethouder Bert Koops, Heleen Remijn (Stichting Leergeld Randmeren) en Tanja van Driel (Welzijn Putten) hun samenwerking vastgelegd met de instelling van Sam&Putten.

 • Coach voor boeren in Putten met vragen over toekomstperspectief

  06 juli 2021

  Er komt veel op boeren af, van nieuwe wetgeving tot een onzekere markt. Boeren en boerenfamilies zitten met vragen: wat moeten we nu doen? Hoe ziet ons bedrijf er over 5 jaar uit? Boeren in de gemeente Putten kunnen gebruik maken van een onafhankelijke coach. In dit coachingstraject, beter bekend als ‘Zicht op de Toekomst’, worden de mogelijkheden onderzoekt die bij de boer past.

 • Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

  05 juli 2021

  De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

 • Nieuwe website gemeente Putten: een metamorfose

  06 juli 2021

  De website van de gemeente Putten is volledig vernieuwd. Zo heeft de website een nieuw design en de pagina-indeling is verbeterd. Daarnaast is er in de techniek veel aandacht besteedt aan onder andere digitale toegankelijkheid. Ook biedt de nieuwe website meer mogelijkheden om belangrijke projecten, zoals de Omgevingswet en Halvinkhuizen, in de spotlight te zetten.

 • Gemeente Putten sluit aan bij landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

  05 juli 2021

  1 op de 10 mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Daarnaast heeft nog eens 30 procent wel eens last van eenzaamheid. Eenzaamheid kan iedereen overkomen: jong en oud. Daarmee is eenzaamheid een omvangrijk maatschappelijk probleem.