Coach voor boeren in Putten met vragen over toekomstperspectief

Er komt veel op boeren af, van nieuwe wetgeving tot een onzekere markt. Boeren en boerenfamilies zitten met vragen: wat moeten we nu doen? Hoe ziet ons bedrijf er over 5 jaar uit? Boeren in de gemeente Putten kunnen gebruik maken van een onafhankelijke coach. In dit coachingstraject, beter bekend als ‘Zicht op de Toekomst’, worden de mogelijkheden onderzoekt die bij de boer past.

Vragen over toekomstperspectief

Uit eerdere inventarisaties is naar voren gekomen dat veel boeren worstelen met vragen die gaan over hun toekomstperspectief. Een onafhankelijke coach kan boeren en hun gezinnen helpen bij het maken van keuzes. De coach kan helpen met vragen over bedrijfsopvolging, bedrijfsbeëindiging of ontwikkelingen van nieuwe activiteiten op het erf. Maar het kan ook gaan over verdienmodellen, bedrijfsontwikkeling, asbestsanering, zon op dak, kringlooplandbouw of een (recreatieve) nevenactiviteit. U kunt zich aanmelden via de website van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

Vrijblijvend keukentafelgesprek

Weet u niet of een coachingstraject de goede weg is voor uw specifieke situatie? Dan kunt u ook eerst een vrijblijvend keukentafelgesprek aanvragen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt de vraagstelling geïnventariseerd en besproken of Zicht op de Toekomst een oplossing kan bieden. Als dat niet het geval is, wordt gezocht naar een traject dat beter past. Vrijblijvende keukentafelgesprekken zijn aan te vragen via het Agroloket van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

Kader iconen:  

Meer informatie

088 888 6633 (Argoloket)

www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/zicht-op-de-toekomst