Kinderen onthullen zelfgemaakte verkeersborden Sprielderweg

Om de speelvoorziening aan het Sprielderhout beter op te laten vallen heeft de gemeente verkeersborden en zogenaamde Nijntje-attentiepalen geplaatst. De verkeersborden zijn door buurtkinderen ontworpen. Zij onthulden de verkeersborden gisteren zelf.

Aan het besluit om verkeersborden en attentiepalen aan te brengen in plaats van een voetgangersoversteekplaats, is een burgerparticipatietraject voorafgegaan. Dit vond plaats voorafgaand aan het groot onderhoud van de Sprielderweg en Calcariaweg.

Onthulling door kinderen gemaakt verkeersbord Sprielderweg 1

Onthulling door kinderen gemaakt verkeersbord Sprielderweg 2