Uitnodiging: inloopbijeenkomst ‘Putten voor Iedereen’

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in Putten? Kom hierover in gesprek met de Participatieraad, Welzijn Putten, Zorgbelang Inclusief en Gemeente Putten. Op woensdag 26 juni is er een vrije inloop in de grote zaal van Stroud tussen 17.00 en 19.30 uur. De uitnodiging geldt voor alle inwoners van Putten, met en zonder beperkingen, voor raadsleden, ondernemers, professionals in zorg en welzijn en beleidsadviseurs.

Woensdag 26 juni tussen 17.00 en 19.30 uur in Stroud, Brinkstraat 91.

Inclusieagenda

De gemeente werkt samen met haar inwoners, de Participatieraad, Welzijn Putten en Zorgbelang Inclusief aan de inclusieagenda. De inclusieagenda is een plan om ervoor te zorgen dat íedereen (óók mensen met een beperking) mee kan doen in Putten.

Denk mee, praat mee, doe mee

Op woensdag 26 juni bent u van harte welkom om met ons te spreken over deze 4 thema’s: wonen, toegankelijkheid, vervoer en meedoen. Welke drempels of belemmeringen ervaart u op deze thema’s? En welke ideeën heeft u om zaken beter of anders aan te pakken?

‘Putten voor Iedereen’ zichtbaar

Tijdens de bijeenkomst onthullen we het logo ‘Putten voor Iedereen’. Het logo symboliseert dat iedereen in Putten welkom is. Ook laten we zien welke goede voorbeelden er in Putten al zijn. Hierbij valt te denken aan initiatieven op de gebieden wonen, vervoer, toegankelijkheid en meedoen in werk en dagbesteding, vrije tijd, sport en recreatie. Bovendien geven we een voorproefje van hoe het nieuwe gemeentehuis toegankelijk zal zijn voor iedereen.

Uw inbreng doet ertoe

De uitkomsten van de bijeenkomst verwerken we in de inclusieagenda. De inclusieagenda presenteren we in december 2019 aan de gemeenteraad. Hierbij nodigen wij inwoners van Putten alvast uit om deel te nemen aan het inclusiepanel Putten voor Iedereen. Dit panel gaat volgen hoe de inclusieagenda wordt uitgevoerd.