Juni 2020

 • Jongeren: hoe zouden jullie Putten ‘coronaproof’ maken?

  30 juni 2020

  Hoe kun je in de toekomst met elkaar omgaan, terwijl je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden? Wat is hiervoor nodig in Putten? Jongeren: de gemeente Putten roept jullie op om jullie ideeën aan ons bekend te maken. Kom met creatieve plannen, lever je (opbouwende) kritiek en neem ons hierin mee. Wij leggen jullie advies voor aan de gemeenteraad van Putten.

 • Putten heeft een nieuwe woonvisie

  24 juni 2020

  De Woonvisie 2020-2025 is op 28 mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Belangrijkste onderwerpen: betaalbare woningen (voor starters), senioren en verduurzaming.

 • Ontwikkelingsplan Hilary’s Camping en camping ‘t Goorzicht

  24 juni 2020

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Nepmails uit naam van de gemeente Putten

  24 juni 2020

  Op dit moment gaan er valse e-mails (phishingmails) rond waarin criminelen zich voordoen als Gemeente Putten. Krijgt u een e-mail met als onderwerp ‘aanmaning gemeentelijke belastingen en afvalstofheffing 2020’? Ga hier dan niet op in! De gemeente Putten stuurt herinneringen en aanmaningen altijd zelf per post.

 • Gemeente en woningstichting beklinken samenwerking buurtbemiddeling met Stichting Welzin uit Amersfoort

  24 juni 2020

  Stichting Welzin is sinds 1 april 2020 de nieuwe aanbieder van buurtbemiddeling in Putten. Gisteren werd de samenwerking tussen de gemeente Putten, Woningstichting Putten en Stichting Welzin uit Amersfoort officieel beklonken in het gemeentehuis. Door de coronamaatregelen was dat er nog niet van gekomen.

 • Helpt u mee het centrum coronavrij te houden?

  23 juni 2020

  De gemeente Putten heeft het centrum, samen met de WCP en horecaondernemers, coronaproof gemaakt door verschillende maatregelen te nemen. Als vrijwillige winkelcoach helpt u mee om de regels en nieuwe routes duidelijk te maken. U vraagt mensen om de 1,5 meter in acht te houden en u legt uit waar bijvoorbeeld de fietsen gestald kunnen worden.

 • VanMontfoort nieuwe contractpartner voor jeugdhulp in Putten

  19 juni 2020

  VanMontfoort uit Woerden ondersteunt per 1 juli 2020 de gemeente Putten bij de uitvoering van de lokale ambulante jeugdhulp (maatwerkvoorzieningen). “Nadat Buurtzorg Jong aangaf te stoppen in Putten hebben wij ons in de afgelopen periode georiënteerd op een sterke samenwerkingspartner op het terrein van jeugdhulp. En ik denk dat wij die met deze ervaren organisatie hebben gevonden”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Bert Koops aan. De samenwerking loopt tenminste door tot 1 januari 2022.

 • Coronamaatregelen centrum Putten krijgen nader vorm

  24 juni 2020

  De gemeente Putten, de ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten (WCP) en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling West-Veluwe trekken samen op om het winkelcentrum van Putten én coronabestendig én aantrekkelijk en gastvrij te houden. Ruim 2 weken geleden werd deze intentie uitgesproken. Deze en komende week worden de maatregelen verder uitgerold en zichtbaar in het straatbeeld. Zo heeft de gemeente inmiddels de nodige verkeersbesluiten genomen.

 • Kijkdag gevonden fietsen zaterdag 27 juni

  18 juni 2020

  De gemeente Putten houdt op zaterdag 27 juni tussen 09.30 en 11.00 uur een fietskijkdag. Bent u een fiets kwijtgeraakt? Kijk dan of de vermiste fiets bij het voormalige politiebureau aan de Brinkstraat 67/69 staat. De kijkdag is alleen bedoeld voor inwoners van Putten die aangifte hebben gedaan bij de politie.

 • Kom in actie tegen ouderenmishandeling

  15 juni 2020

  Wat kunt u doen als u als mantelzorger of als zorgbehoevende te maken hebt met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen en praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in uw omgeving of bij instanties die u in deze situatie verder kunnen helpen. Geweld in relaties brengt altijd schade. Het geweld laat zien dat of u als mantelzorger of uw zorgbehoevende naaste in deze tijd stress en onmacht ervaren. Dat is niets om u voor te schamen. Dat verdient zorg en hulp van anderen.

 • Gemeente Putten zoekt manieren om bomenbestand uit te breiden

  12 juni 2020

  De gemeente Putten heeft bomen hoog in het vaandel staan. Voor iedere boom die de gemeente vanuit een project kapt, wil het college van burgemeester en wethouders er 2 herplanten. Vooral door de start van een aantal grote (nieuwbouw)projecten is dat in 2019 niet gelukt. Daarom compenseert de gemeente de aanplant van nieuwe bomen op een later moment. “Ook zoeken wij actief naar nieuwe mogelijkheden om ons bomenbestand op pijl te houden”, zegt verantwoordelijk wethouder Roelof Koekkoek.

 • Voedselpakketten voor het dorp Mago in Kenia

  11 juni 2020

  De stichting Lokaal Comité Ontwikkelingssamenwerking in Putten (Stichting LCO) heeft voedselpakketten beschikbaar gesteld voor de 100 armste gezinnen in het dorp Mago in Kenia. Net als veel andere Afrikaanse landen is Kenia zeer hard getroffen door het coronavirus. Door de lockdown ligt de economie plat, hebben de allerarmsten geen inkomsten en wordt de honger daar letterlijk gevoeld.

 • Verkeer Steenenkamer: uitvoering fase 2 van start

  08 juni 2020

  Op maandag 15 juni starten wij met de uitvoering van het project Verkeer Steenenkamer fase 2. Wegenbouwbedrijf Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden zijn de Mariahoeve en Kasteel De Vanenburg in ieder geval vanuit één richting bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

 • Onderzoek energietransitie

  09 juni 2020

  Gemeenten moeten in 2050 energieneutraal zijn. Dit besluit van de rijksoverheid betekent dat wij vanaf dan geen gebruik meer maken van de bekende fossiele brandstoffen.

 • Afvalbrengstation donderdagavond weer open

  09 juni 2020

  Vanaf donderdag 11 juni is het afvalbrengstation, naast de gebruikelijke openingstijden, ook weer op donderdagavond geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Dit geldt tijdens de zomertijd tot eind oktober.

 • Kale buxushaag? Wat nu?

  04 juni 2020

  Veel buxushagen in Puttense voor- en achtertuinen zien weer kaal. Niet de droogte maar een klein felgroen rupsje, de larve van de buxusmot, is daarvan de oorzaak. Deze eet zoveel mogelijk buxus om zich zo snel mogelijk te kunnen verpoppen tot een motje.

 • NL-Alert controlebericht op 8 juni

  27 mei 2020

  Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht? Dan is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert.

 • Marleen: “Ik kan er niets aan doen dat ik ziek ben geworden”

  27 mei 2020

  Marleen (49 jaar) heeft een stemmingsstoornis. Ze is sinds 1996 in behandeling en kent inmiddels veel verschillende mensen met psychische problemen. “Ik heb alle soorten en maten meegemaakt en gezien qua psychische ziektebeelden, maar iedereen is op de eerste plaats een mens.” Het gaat nu erg goed met Marleen. In de toekomst zet ze haar kennis in als ervaringsdeskundige.

 • Tijdelijk andere ingang gemeentehuis

  27 mei 2020

  Vanaf maandag 8 juni is het niet mogelijk om de hoofdingang van het gemeentehuis te gebruiken. Dit komt door de werkzaamheden aan het Fontanusplein. U kunt voorlopig gebruik maken van de ingang van het politiebureau.

 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt gezinnen

  29 juli 2020

  Veel sportclubs en verenigingen hebben hun deuren geopend voor kinderen die (nog) geen lid zijn. Kinderen kunnen gratis meedoen aan lessen en trainingen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen uit gezinnen die erg enthousiast zijn over een sport, maar waar er geen geld is om de contributie te betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de gemeente Putten hebben afspraken gemaakt over de betaling van de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

 • 10 open vragen over onze communicatiemiddelen. Vult u ze ook in?

  27 mei 2020

  Wilt u graag communiceren met de gemeente via WhatsApp, Instagram of een ander kanaal? Wij zijn benieuwd naar uw mening. U kunt laten horen wat u van onze communicatiemiddelen vindt door mee te doen aan onze open enquête. Dit houdt in dat u 10 open vragen beantwoord.