Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Putten heeft een nieuwe woonvisie

De Woonvisie 2020-2025 is op 28 mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Belangrijkste onderwerpen: betaalbare woningen (voor starters), senioren en verduurzaming.

In Putten is het goed en gemoedelijk wonen. Putten heeft een mooi en groen karakter. Rust en ruimte en de dorpse schaal is wat bewoners en bezoekers aan Putten bindt. De centrale ligging en uitstekende bereikbaarheid maken Putten een aantrekkelijke plek om te wonen en ondernemen. De kwaliteiten van de Puttense samenleving: een hechte, authentieke, zelfstandige en ondernemende gemeenschap, waarin het goed wonen is van jong tot oud. Veel mensen zetten zich in voor elkaar en er is veel ondernemingszin. Ouderen kunnen rekenen op een helpende hand.

Onze opgaven

Het feit dat ons dorp zo gewaardeerd wordt heeft ook een keerzijde. Zo is het voor veel mensen lastig om een betaalbare woning te vinden. In onze bestaande voorraad is het aanbod aan betaalbare woningen beperkt, maar dit geldt ook voor de nieuwbouw. Hierdoor raken onder meer starters in de knel. Ook de toenemende zorgbehoefte van onze ouder wordende inwoners vraagt aandacht, evenals onze opgave om de woningvoorraad te verduurzamen. Dit zijn de belangrijkste opgaven die zijn benoemd in de nieuwe woonvisie die de gemeenteraad op 28 mei 2020 heeft vastgesteld.

In 2030 ongeveer 1.100 huishoudens meer dan in 2019

We willen de woningvoorraad in de periode 2019-2025 uitbreiden met ongeveer 700 woningen. En tot 2030 laten groeien met 1.100 woningen. Voor starters en senioren zien we de grootste urgentie. Dit vraagt vooral voor starters om meer betaalbare woningen: sociale huur en betaalbare koop. We willen in de periode 2019-2025 170 à 230 sociale huurwoningen toevoegen, evenals een vergelijkbaar aantal betaalbare koopwoningen.

Betaalbare woningen

Om dit mogelijk te maken staan we open voor innovatieve oplossingen. Ook zien we kansen voor innovatieve bouwmethoden. Daarmee kunnen bouwkosten worden gereduceerd ten opzichte van traditionele manieren van bouwen. Daarnaast kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een goede manier zijn om in te spelen op de lokale behoefte en om de kosten van een nieuwbouwwoning te reduceren. Door middel van flexwonen willen we aan de vraag naar snel beschikbare en betaalbare woonruimte tegemoet komen.

Goed wonen voor senioren

Ook de senioren in onze gemeente verdienen aandacht. Het aantal oudere huishoudens neemt sterk toe. Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal naar verwachting tot 2041 verdubbelen. We willen daarom nieuwe woonvormen voor vitale senioren realiseren. Nabijheid van voorzieningen is hierbij belangrijk. Ook zullen veel senioren blijven wonen in hun vertrouwde woning en woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun situatie en hun woning op tijd aanpassen of levensloopbestendig maken.

Verduurzamen woningvoorraad

Tot slot is er nog een grote opgave om de bestaande woonomgeving te verduurzamen. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad hebben we uiterlijk eind 2021 een warmtetransitieplan voor de hele gemeente. Hierin wordt een gebiedsgerichte aanpak voor het verduurzamen van bestaande wijken uitgewerkt, met een fasegewijze overgang op een aardgasvrije energievoorziening. Voor het verduurzamen van de bestaande woningen zien we kansen voor energiemaatregelen op ‘natuurlijke momenten’. Denk hierbij aan bij verhuizing, verbouwing of bij het levensloopbestendig maken van de woning.

Woonvisie 2020-2025 downloaden