Check het natuurbrandrisico

Kent u de website www.natuurbrandrisico.nl? Daarop ziet u hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar uitbreiden.

Oppassen met vuur in de natuur

De brandweer geeft het risico op een natuurbrand aan in twee fases. Bij fase 1 is sprake van regulier risico; bij fase 2 vraagt de brandweer extra alert te zijn. Bij beide fases blijft het natuurlijk belangrijk om op te passen met vuur in de natuur. Vooral als het langere tijd droog is, moeten we allemaal extra alert zijn op het ontstaan van een natuurbrand. Dit geldt voor inwoners, natuurbeheerders, brandweer, gemeenten en recreatieondernemers.

Voorkom natuurbrand: wat kunt u doen?

  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voordat u hem weggooit. Let op of er misschien een rookverbod geldt.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken.
  • Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur of hebt u een vuurkorf aan staan? Houdt u dan aan de regels die in het gebied gelden.
  • Let op waar u uw auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u uw auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen.
  • Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.

Wees extra alert

Meld verdachte zaken meteen via 112. Snel melden van brand of een verdachte situatie vermindert de kans op een onbeheersbare natuurbrand aanzienlijk!