H.A. Lambooij 10 jaar burgemeester van de gemeente Putten

Vandaag is het exact 10 jaar geleden dat H.A. Lambooij is beëdigd als burgemeester van onze gemeente. Wij feliciteren de burgemeester met dit 10-jarig ambtsjubileum! Wij wensen hem bovendien veel gezondheid, wijsheid en zegen toe om ook de komende tijd invulling te geven aan zijn doel: burgemeester zijn voor álle mensen in Putten.