Inwoners mogen stemmen op naam nieuwe woonwijk

De gemeente Putten presenteert drie potentiele namen voor de nieuwe woningbouwlocatie Putten-Zuid: Scholtkampen, Halvinkhuizen en De Beitel. Deze drie namen zijn door de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) uitgekozen uit de ruim 50 inzendingen eerder dit jaar. Inwoners van Putten kunnen vanaf woensdag 16 juni tot maandag 28 juni hun stem uitbrengen op de naam van hun voorkeur. Dit kunnen zij doen via de website samen.putten.nl/stemmen. Het college van B en W stelt de naam met de meeste stemmen vast als definitieve naam voor de toekomstige woonwijk.

Stem op uw favoriete naam (vanaf woensdag 16 juni)

Historische verantwoording

De commissie CNOR, bestaande uit inwoners van Putten met veel kennis over de geschiedenis van het dorp en de omgeving, heeft de namen Scholtkampen, Halvinkhuizen en De Beitel voorzien van een historische verantwoording. Deze is te lezen op de website samen.putten.nl/stemmen.

Scholtkampen

Het gebied waar de nieuwe woonwijk komt, was in de middeleeuwen tot het begin van de Franse tijd (1795) in handen van ‘de scholt’. De scholt was een gerechtsdienaar, een voorloper van de burgemeestersfunctie. De scholt van Putten had vele stukjes land (kampjes) in bezit. Vroeger was dit gebied dus een echt kampenlandschap: stukjes land omzoomd door houtwallen.

Halvinkhuizen

Het gebied met boerderijen dat we Halvinkhuizen (of Halvikhuizen) noemen, ligt eigenlijk grotendeels naast het gebied waar de nieuwe woonwijk komt. De kleine boerderij Poitouwengoed, in de volksmond ook wel Piet-Ouwengoed geheten, ligt binnen het gebied van de nieuwe woonwijk.

De Beitel

Boerderij de Beitel ligt in het gebied waar de nieuwe woonwijk komt. De eigenlijke naam van deze boerderij was echter eeuwenlang Neude Claasgoed. De naam de Beitel komt eigenlijk uit het gebied Huinen, waar het de naam van een perceel is.

Bekendmaking winnende naam

De commissie CNOR is van mening dat, vanuit historisch oogpunt, de naam Scholtkampen het meest passend is voor de nieuwe woonwijk. Roelof Koekkoek, wethouder nieuwe woningbouwlocaties: “Ik ben heel benieuwd of de inwoners hier ook zo over denken. Zij mogen kiezen. De stemming zal de doorslag geven”. De gemeente Putten presenteert de winnende naam op woensdag 30 juni via de gemeentelijke communicatiekanalen.