Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Inwoners van de gemeente Putten die hoge zorgkosten maken, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of een beperking, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van hoge zorgkosten. Het gaat om een bedrag van € 200,00.

Voorwaarden

U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als u:

  • inwoner bent van de gemeente Putten;
  • een netto inkomen hebt onder 130% van de bijstandsnorm;
  • een chronische ziekte of aandoening hebt.

Aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming hoge zorgkosten vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 online aanvragen via www.putten.nl/tegemoetkoming. U kunt het aanvraagformulier downloaden op de website of ophalen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.