Koninklijke onderscheiding voor zes inwoners van Putten

Ter gelegenheid van Koningsdag 2023 kregen zes inwoners van de gemeente Putten een Koninklijke onderscheiding. De heer Schimmel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vijf dames zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Alle gedecoreerden kregen woensdag 26 april 2023 bezoek van burgemeester Lambooij. Hij vertelde hen dat het de Koning heeft behaagd hen te onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Daarna overhandigde de burgemeester de Koninklijke onderscheiding en een boeket bloemen.

Gedecoreerden Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) op 26 april 2023:

Ridder in de orde van Oranje-Nassau: de heer P.J. (Pieter) Schimmel (66 jaar)

De heer Schimmel wordt binnen zijn vakgebied – de gespecialiseerde ouderenzorg – gezien als iemand die een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de ouderenzorg op de Noordwest-Veluwe. Zijn kennis, kunde en buitengewone inzet en persoonlijke betrokkenheid heeft ertoe geleid dat er in onze regio sprake is van kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg en goede samenwerking tussen de zorgaanbieders. De heer Schimmel – die bekend staat als iemand met een groot hart en een leven lang klaarstaat voor zijn medemens – is hiermee een factor van betekenis geweest binnen zijn vakgebied.

Lid in de orde van Oranje-Nassau: mevrouw J. (Jannie) Brandsen-Bonestroo (89 jaar)

Mevrouw Brandsen heeft zich jarenlang belangeloos ingezet voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Putten. 26 jaar om precies te zijn, waarvan 24 jaar als bestuurslid. Ze zette zich met name in voor het werven van nieuwe leden. Dankzij haar actieve inzet zijn er in de voorbije jaren ruim 700 mensen lid geworden. Ondanks haar hoge leeftijd (89 jaar) verkoopt mevrouw Brandsen nog zelfgemaakte kaarten voor de vereniging en denkt ze nog steeds actief mee als bestuurslid. Hiermee is zij een voorbeeld van inspiratie voor velen.

Lid in de orde van Oranje-Nassau: mevrouw M.H. (Mieke) van Zelderen-Muller (76 jaar)

Mevrouw Van Zelderen geldt als één van de drijvende krachten achter de stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis). Al vanaf 1999 is zij actief als vrijwilliger voor de stichting. Sinds 2005 is mevrouw Van Zelderen coördinator en stuurt zij een team van vrijwilligers aan. Dat doet zij tot op de dag van vandaag, op een betrokken en invoelende manier. 48 weken per jaar is zij 24/7 beschikbaar en bereikbaar. Haar enorme inzet en beschikbaarheid voor haar zieke of stervende medemens worden zeer gewaardeerd door de mantelzorgers, familieleden én de vrijwilligers de stichting HEST.

Lid in de orde van Oranje-Nassau: mevrouw G. (Greet) Hartman (75 jaar)

Mevrouw Hartman zet zich al meer dan 50 jaar met hart en ziel in als vrijwilliger voor Het Vakantiebureau. Dit bureau verzorgt vakantieweken voor mensen die zorg nodig hebben door leeftijd, gezondheid of lichamelijke beperking. Vanaf 1968 was mevrouw Hartman betrokken als verkeersverpleegkundige bij de vakantieweken. Sinds 1974 tot op heden geeft ze als coördinator leiding aan een zorgteam van 20 mensen. Gasten en mede-vrijwilligers omschrijven haar als betrouwbaar, respectvol en iemand met persoonlijke aandacht. Hiermee is zij van grote betekenis (geweest) voor vele mensen met een beperking door hen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

Lid in de orde van Oranje-Nassau: mevrouw E.A. (Eefje) van den Heuvel-Van Meerveld (74 jaar)

Mevrouw Van den Heuvel is sinds 2005 vrijwilligster bij de woonzorgcentra De Schauw en Elim in Putten. Ze is iemand met een luisterend oor die altijd aandacht heeft voor haar cliënten. Op beide locaties zet zij zich in als medewerker dagbegeleiding, schenkt zij koffie en thee en verzorgt zij op vrijdag de warme maaltijd. Mevrouw Van den Heuvel is ook kartrekker van de vrijwilligers die actief zijn binnen de dagbesteding. De groep die zij begeleid nodigt zij ook geregeld bij haar thuis uit. Vandaaruit worden dan excursies georganiseerd. Naast het vrijwilligerswerk voor de woonzorgcentra zet mevrouw Van den Heuvel zich ook zeer in voor Duchenne Heroes. Dat doet zij door het geven van kerstworkshops en het maken van jam. Vanaf 2010 heeft zij in totaal al € 30.000 ingezameld voor de stichting. 

Lid in de orde van Oranje-Nassau: mevrouw J. (Jannetje) Livestro-Van de Kraats (79 jaar)

Mevrouw Livestro is ruim 30 jaar werkzaam als vrijwilliger binnen de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe op de locatie Elim in Putten. Ze is een vertrouwd gezicht binnen Elim en iemand die zorgt voor een stukje ‘extra’ binnen de zorg. Mevrouw Livestro staat bekend als buitengewoon sociaal, vriendelijk en nauwkeurig. Vanaf 1989 tot 2011 deelde ze koffie en soep uit op de kamers van de cliënten en viel ze regelmatig in bij ziekte of afwezigheid van andere vrijwilligers. Sinds 2011 helpt ze als gastvrouw bij het schenken van koffie/thee en het voorbereiden en serveren van maaltijden. Verder verzorgt mevrouw Livestro mede de zangavonden en kerkdiensten ten behoeve van de cliënten binnen Elim.