Loden leidingen in uw huis? Laat ze vervangen

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 mag dat niet meer, omdat dit niet gezond is. Uit recent onderzoek blijkt dat lood in het drinkwater al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten.

Voor de zomervakantie hebben wij een brief gestuurd naar alle adressen van woningen en bedrijfspanden gebouwd vóór 1960. Als u woningeigenaar bent, bent u zelf verantwoordelijk voor uw leidingen. Als u een woning huurt, moet uw verhuurder zorgen voor het controleren en vervangen van loden leidingen.

De woningen van Woningstichting Putten zijn eerder al gecontroleerd en alle loden leidingen zijn inmiddels vervangen. Heeft u te maken met een andere verhuurder? Vraag na of er loden leidingen zijn. Zo ja, vraag uw verhuurder deze te vervangen.

De gemeentelijke gebouwen (inclusief scholen en andere zogenaamde kind-locaties) zijn waar nodig gecontroleerd. Loden leidingen zijn hier niet (meer) aanwezig.

Is uw huis van vóór 1960? Controleer of u nog loden leidingen heeft en laat ze vervangen.

 

Meer weten?

Gemeentehuis
De heer J.J. van den Hoek
(0341) 359 611
jjvdhoek@putten.nl
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen