Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Stichting Welzin nieuwe aanbieder buurtbemiddeling in Putten

De stichting Welzin uit Amersfoort is vanaf 1 april 2020 verantwoordelijk voor de buurtbemiddeling in Putten. Met het neerleggen van deze taak bij Welzin professionaliseert het college van burgemeester en wethouders de buurtbemiddeling. Ook wordt de bereikbaarheid van de buurtbemiddeling vergroot. Dit alles om de inwoners van Putten nog beter van dienst te zijn. De nu actieve bemiddelaars zijn inmiddels geïnformeerd over deze ontwikkeling.

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies over bijvoorbeeld radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast op te lossen. Getrainde bemiddelaars (vrijwilligers) komen bij de buren thuis om te luisteren naar hun verhaal. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De melding kan komen vanuit de inwoners, de woningcorporatie, de gemeente of via de politie. De buurtbemiddelaars zijn allen gecertificeerd. Buurtbemiddelaars dragen met hun werk wezenlijk bij aan de leefbaarheid binnen de buurt.

Buurtbemiddeling is voor inwoners van de gemeente Putten kosteloos. Buurtbemiddeling Putten is elke werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (033) 469 2420. Meer informatie: www.problemenmetjeburen.nl.