Gebruik van gemeentegrond in het buitengebied

De gemeente Putten heeft onderzoek gedaan naar haar eigendommen. Hierdoor beschikken wij over een overzichtelijke administratie en zijn wij in staat de gemeentelijke gronden te beheren. Het project Eigendom op Orde is een vervolg op het eerder uitgevoerde project Snippergroen binnen de bebouwde kom.

Uitkomsten onderzoek

Op ruim 90 plekken maken inwoners gebruik van gemeentegrond, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Het gaat hierbij vooral om gemeentelijk eigendom buiten de bebouwde kom. Vaak zijn inwoners zich niet bewust van deze situatie. Bijvoorbeeld omdat de grond al in gebruik was bij de aankoop van de woning.

Afspraken met inwoners

Wij gaan afspraken maken met de inwoners die het betreft. Zij ontvangen in maart of april een brief met informatie over hun individuele situatie. Aansluitend bespreken wij de vervolgstappen met deze inwoners.

Meer informatie?

Sytze Tjeerdsma
(0341) 359 776
eigendom@putten.nl​​​​​​​