Gezocht: leden voor straatnamencommissie

De gemeente Putten krijgt een officiële straatnamencommissie: de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. Het college van burgemeester en wethouders is op zoek naar inwoners die lid willen worden van deze nieuwe commissie.

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte gaat bestaan uit 5 personen. Zij adviseert het college, gevraagd en ongevraagd, over de straatnaamgeving in de gemeente Putten. Indien nodig adviseert zij ook over naamgeving van andere openbare plekken. Denk hierbij aan pleinen, plantsoenen, parken en openbare gebouwen.

Eerste opdracht

De commissie buigt zich dit voorjaar over de naam voor de nieuwe woningbouwlocatie Putten-Zuid. De gemeente heeft in totaal zo’n 40 naamsuggesties ontvangen. De commissie kiest hieruit een top 3 en voorziet de namen van een onderbouwing. Dit is de eerste opdracht van de commissie. De gemeente Putten legt deze 3 namen voor aan de inwoners van Putten: zij kiezen de definitieve naam voor de nieuwe woonwijk.

Meld u aan

Heeft u interesse? Stuur ons dan uiterlijk dinsdag 23 maart een e-mail. Vertel ons hierin wat u motiveert en waarom u denkt een geschikte kandidaat te zijn. Leden van de nieuwe commissie benoemt de gemeente op persoonlijke titel. En op basis van gewenste kwaliteiten zoals kennis van de omgeving en de Puttense geschiedenis.

Meer informatie

J.J. van den Hoek

(0341) 359 761

info@putten.nl