Groot onderhoud en gedeeltelijke verlegging Van Geenstraat

De gemeente start dit najaar met groot onderhoud aan de Van Geenstraat. Een deel van de weg, ter hoogte van de sportparken, wordt verlegd. Omdat veel van onze inwoners (regelmatig) gebruik maken van de Van Geenstraat, is uw mening belangrijk voor ons. Daarom vraagt de gemeente Putten u om de vragenlijst in te vullen.

Uw mening is belangrijk

Uw meningen en inzichten over de Van Geenstraat leveren ons waardevolle inzichten op. Uw inbreng gebruiken wij bij het ontwerp van de Van Geenstraat. Uiteraard betrekken wij u op een later moment opnieuw. Dit doen wij als het voorlopig ontwerp klaar is. Houd hiervoor de berichten van de gemeente Putten in de gaten.

Vul de vragenlijst in

Doe dit vóór maandag 15 maart. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij verwerken uw gegevens anoniem. Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Dat kan. Maak hiervoor, in verband met de coronamaatregelen, een afspraak. Dit kan bij de Servicebalie van de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.

Bureau Schmidt voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Putten.

Meer informatie

Mevrouw M. Tijhaar
(0341) 359 780
mtijhaar@putten.nl
www.putten.nl/vangeenstraat