Nieuwbouw in Putten op schema

De gemeente Putten ligt, ondanks de coronatijd, op schema met het bouwen van nieuwe woningen. Dat laat wethouder Ewoud ’t Jong weten namens het college van burgemeester en wethouders. Met de woningen die nu in aanbouw zijn, lukt het de gemeente om het gewenste aantal woningen te bouwen. In de periode 2019 tot 2025 gaat het om 700 nieuwe woningen (120 per jaar). Een flinke verhoging vergeleken met de periode hiervoor; tot 2018 ging het om 70 á 80 woningen per jaar.

Gestreefde bouwtempo in 2020 ruim gehaald

In 2020 zijn er per saldo 150 woningen toegevoegd; 30 meer dan het streefgetal. De meeste van de nieuw opgeleverde woningen (120) staan in de nieuwbouwwijk Rimpeler. Daarnaast zijn er onder andere 18 sociale huurwoningen opgeleverd op de locatie Matchpoint.

Ook in 2021 meer woningen verwacht dan streefgetal

Met het hogere aantal toegevoegde woningen in 2020 wordt het lager aantal toegevoegde woningen in 2019 enigszins gecompenseerd. En dit jaar verwacht de gemeente dit volledig te hebben gecompenseerd. Wethouder ’t Jong: “Er zijn nu zo’n 200 woningen in aanbouw. Ook de komende jaren verwachten wij een vergelijkbare hoge bouwstroom.”

Aandacht voor goedkope woningen

Onder andere starters hebben het erg lastig op de woningmarkt. Ook in Putten kunnen zij moeilijk toetreden tot de woningmarkt. “Gelukkig zie ik bij verschillende plannen goedkope woningen in de programma’s terugkomen”, aldus de wethouder. “Maar het blijft dit een aandachtspunt voor alle betrokkenen bij toekomstige woningbouwplannen. Want jonge mensen zijn belangrijk voor de vitaliteit van Putten in de toekomst.”

In februari stemde de gemeenteraad in met een (verevenings)fonds voor goedkope woningbouw. Dit betekent dat wanneer de afgesproken streefverdeling niet haalbaar is, de gemeente een bijdrage van projectontwikkelaars vraagt van de dure woningen (verevening). Ook kunnen projecten met meer goedkope woningen een bijdrage krijgen uit het fonds. “Op die manier sturen we op het opnemen van voldoende sociale en betaalbare woningen in plannen”, aldus ’t Jong.