Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel werknemers en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of hypotheek en de kosten voor elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

U kunt dit met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 juni 2021 aanvragen. Dit is een periode van maximaal 6 maanden. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan voor de coronacrisis.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
  • Uw vermogen telt niet mee, alleen (indien van toepassing) het inkomen van uw partner.

Hoe hoog is het bedrag van de TONK?

Dat hangt af van uw situatie. U kunt een maximale vergoeding van € 500,00 per maand krijgen.

Om de hoogte van de TONK-ondersteuning te berekenen, kijken we naar:

  • De hoogte van uw (woon)kosten. Dit is de huur of hypotheek en elektriciteit, gas en water.
  • Uw besteedbaar inkomen op dit moment. Dit mag niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm.

Op www.putten.nl/tonk leest u meer informatie over het aanvragen van de TONK-ondersteuning.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de ondersteuning? Of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met de Servicebalie.

Contact

Servicebalie
(0341) 359 611
www.putten.nl/tonk