Van Geenstraat gaat op de schop

Dit najaar vindt er groot onderhoud plaats aan de Van Geenstraat. Een deel van de weg, ter hoogte van de sportparken, wordt verlegd. Veel van onze inwoners maken (regelmatig) gebruik van de Van Geenstraat. Wij vragen u om uw meningen en inzichten met ons te delen via een vragenlijst. Uw inbreng gebruiken wij bij het ontwerp van de Van Geenstraat.

Vul de vragenlijst in vóór maandag 15 maart via www.putten.nl/vangeenstraat

Wilt u de vragenlijst liever op papier invullen? Dat kan. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.

Digitale presentatieruimte

Wij vinden het belangrijk dat de aanpassingen aan de Van Geenstraat zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de omwonenden en weggebruikers. Door het coronavirus is het niet mogelijk om met iedereen te spreken. Om u toch zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen, hebben wij een digitale presentatieruimte geopend. Hier vindt u informatie over het project, de planning en u kunt uw vragen stellen. Ook verwerken wij er de opbrengsten van de vragenlijsten. Bezoek de digitale presentatieruimte via www.putten.nl/vangeenstraat.

Meer informatie

Mevrouw M. Tijhaar
(0341) 359 780
mtijhaar@putten.nl
www.putten.nl/vangeenstraat