Mantelzorgwaardering 2021 aanvragen

De Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse blijk van waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Is er iemand die onbetaald voor u zorgt? En vindt u dat diegene een compliment verdient? Vraag dan de Mantelzorgwaardering aan ter waarde van € 100,00.

U hebt de keuze om dit bedrag bij te laten schrijven op uw bankrekening of WCP-spaarkaart. Als u nog geen WCP-spaarkaart heeft, kunt u deze er gratis bij krijgen. Als u kiest voor de WCP-spaarkaart doet de winkeliersvereniging Putten (WCP) er dit jaar € 10,00 extra bovenop het bedrag als blijk van waardering voor de inzet.

Mantelzorg is en blijft onbetaalbaar

De mantelzorgwaardering is geen financiële vergoeding, maar een waardering vanuit de gemeente Putten voor alle onbetaalde hulp die mantelzorgers bieden in het dorp. Er kan één waardering per mantelzorger worden uitgekeerd. U kunt de mantelzorgwaardering voor iemand anders of voor uzelf aanvragen. De aanvraag moet elk jaar opnieuw gedaan worden.

Jonge mantelzorgers t/m 17 jaar

Ook dit jaar is er een speciale waardering voor jonge mantelzorgers (leeftijd 6 t/m 17 jaar), waarbij het compliment is opgedeeld in een geldbedrag en een leuke activiteit.

Voorwaarden

U kunt de Mantelzorgzorgwaardering 2021 aanvragen als u aan de volgende punten voldoet:

  1. mantelzorg geleverd in de periode september 2020 tot september 2021;
  2. gedurende een periode van meer dan 3 maanden;
  3. besloeg meer dan 8 uur per week;
  4. het ging om onbetaalde zorg;
  5. zorgvrager woont in Putten.

Op tijd aanvragen

Vanaf maandag 6 september 12.00 uur tot uiterlijk vrijdag 29 oktober kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. U kunt dit aanvragen op de website van Welzijn Putten: https://crm.swputten.nl/mantelzorgwaardering-2021. Zodra de aanvraag is ingediend op de website, krijgt u een bevestigingsmail met daarin verdere informatie.

Waardering ophalen

De mantelzorgwaarderingen worden op 15,16 en 17 november uitgereikt. Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met de datum en het tijdstip waarop u in Stroud verwacht wordt. Neem uw legitimatiebewijs mee, zodat de medewerkers uw aanvraag kunnen verifiëren.

Meer informatie?

Welzijn Putten
Brinkstraat 91 (Stroud)
(0341) 357 078
mantelzorg@welzijnputten.nl
www.welzijnputten.nl