Mantelzorgwaardering 2022 aanvragen

De Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse blijk van waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Is er iemand die onbetaald voor u zorgt? En vindt u dat diegene een compliment verdient? Vraag dan de Mantelzorgwaardering aan ter waarde van € 100,00.

U hebt de keuze om dit bedrag bij te laten schrijven op uw bankrekening of WCP-spaarkaart. Als u nog geen WCP-spaarkaart heeft, kunt u deze er gratis bij krijgen. Als u kiest voor de WCP-spaarkaart doet de winkeliersvereniging Putten (WCP) € 10,00 extra bovenop het bedrag als blijk van waardering voor de inzet.

Mantelzorg is en blijft onbetaalbaar

De mantelzorgwaardering is geen financiële vergoeding, maar een waardering vanuit de gemeente Putten voor alle onbetaalde hulp die mantelzorgers bieden in het dorp. Er kan één waardering per mantelzorger worden uitgekeerd. U kunt de mantelzorgwaardering voor iemand anders of voor uzelf aanvragen. De aanvraag moet elk jaar opnieuw gedaan worden.

Jonge mantelzorgers t/m 17 jaar

Ook dit jaar is er een speciale waardering voor jonge mantelzorgers (leeftijd 6 tot en met 17 jaar), waarbij het compliment is opgedeeld in een geldbedrag van € 75,00 en een leuke activiteit.

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren onder de 25 jaar is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving of andere ondersteuningsbehoeften. Zij helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, regelen de zorg en hebben extra taken in het huishouden. Daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd meer zorgen dan leeftijdsgenoten. Ze missen mogelijk de zorg en aandacht voor zichzelf en ervaren een lagere kwaliteit van het leven dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie in het gezin.

Voorwaarden

U kunt de Mantelzorgzorgwaardering 2022 aanvragen als u aan de volgende punten voldoet:

  1. mantelzorg geleverd in de periode september 2021 tot september 2022;
  2. gedurende een periode van meer dan 3 maanden;
  3. besloeg meer dan 8 uur per week;
  4. het ging om onbetaalde zorg;
  5. zorgvrager woont in Putten.

Op tijd aanvragen

Vraag de mantelzorgwaardering uiterlijk vrijdag 28 oktober aan via de website van Welzijn Putten. Heeft u hier ondersteuning bij nodig? Dit kan elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij Welzijn Putten (tussen 8 september en 27 oktober).

Meer informatie?

Welzijn Putten
Brinkstraat 91 (Stroud)
(0341) 357 078
mantelzorg@welzijnputten.nl
www.welzijnputten.nl